OBJECTE: La present pàgina Web ha estat dissenyada per donar a conèixer els serveis oferts per l'entitat FORNS ENRICH, SL, (C / DOCTOR FRANCESC DARDER, 19 2a, de BARCELONA, província de BARCELONA, amb Codi Postal 08018), Espanya; aixícom per a la recepcióde possibles clients, contactes comercials i demandes d'ocupació.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina www.fornsenrich.es, el seu codi font, disseny, estructures de navegaciói els diferents elements en ella continguts són titularitat de FORNS ENRICH, SL, a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotacióde els mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicaciópública i transformació, d'acord amb la legislacióespanyola i de la unióeuropea aplicable.

 

El portal FORNS ENRICH, SL, les pàgines que comprèn i la informacióo elements continguts en les mateixes, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, programes informàtics, aixícom logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius , protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals FORNS ENRICH, SL són titulars o legítimes llicenciatàries.

 

CONTINGUTS: Es facilita a través d'aquesta Web informaciósobre serveis destinats a coneixement públic que en tot cas se subjectaran als termes i condicions expressament detallats en cada moment i que són accessibles des d'aquesta pàgina web, els quals se subjectaran a les diferents disposicions legals d'aplicació.

 

ACCÉS I ÚS: Tant l'accés a aquesta pàgina web, com l'ús que pugui fer de la informaciói continguts inclosos en la mateixa, seràde l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.

Les condicions d'accés a aquest Web estaran supeditades a la legalitat vigent i els principis de la bona fe i ús lícit per part de l'usuari de la mateixa, quedant prohibit amb caràcter general qualsevol tipus d'actuacióen perjudici de FORNS ENRICH, SL

Es consideraràterminantment prohibit l'ús de la present pàgina Web amb fins il·legals o no autoritzats.

Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent tot tipus de reproducció, distribució, cessióa tercers, comunicaciópública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres abans referides, creacions i signes distintius sense autoritzacióprèvia i expressa dels seus respectius titulars. L'incompliment d'aquesta prohibiciópodràconstituir infracciósancionable per la legislacióvigent.

No obstant això, pel seu compte i risc, l'usuari podràdescarregar o realitzar còpia de tals elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de FORNS ENRICH, SL, ni els alteri total o parcialment . En cap cas, aixòsignificaràuna autoritzacióo llicència sobre els drets de propietat de FORNS ENRICH, SL

Queda prohibit, excepte en els casos que expressament ho autoritzi FORNS ENRICH, SL, presentar les pàgines de FORNS ENRICH, SL, o la informacióque contenen sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

RESPONSABILITAT: FORNS ENRICH, SL no es fa responsable en cap concepte per cap tipus de dany que poguessin ocasionar els Usuaris a la present pàgina Web, oa qualsevol altra, per l'ús il·legal o indegut de la mateixa, o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través d'ella.

SERVEI: FORNS ENRICH, SL es reserva el dret de suspendre l'accés a la seva pàgina web, sense previ avís, de forma discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, podent aixímateix modificar unilateralment tant les condicions d'accés, com la totalitat o part dels continguts en ella inclosos.

GENERALS: Per a tota qüestiólitigiosa o que incumbeixi a la Pàgina Web de FORNS ENRICH, SL, seràd'aplicacióla legislacióespanyola, sent competents per a la resolucióde tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús d'aquesta pàgina Web, els Jutjats i Tribunals del domicili de l'usuari. L'accés a la pàgina web de FORNS ENRICH, SL implica l'acceptacióde totes les condicions anteriorment expressades.

HIPERENLLAÇOS: Els hiperenllaços continguts en el lloc web de FORNS ENRICH, SL poden dirigir a pàgines web de tercers. FORNS ENRICH, SL no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relacióentre FORNS ENRICH, SL ia les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.